Site Overlay

Akcija

Akcija za izradu “Balkonski gelender”.

Cena izrade je po dužnom metru.

sl3

Zanimljivo:

Međunarodni stambeni pravilnik zahteva da balkonske ograde budu visoke bar 90 cm za domove. Za poslovnu upotrebu ili ogradu, ograde bi trebale biti visoke bar 106 cm. Svaka država ima različite zahteve za visinom kako bi se utvrdilo da li trem ili balkon zahtevaju ograde. Za odgovarajuće propise kontaktirajte lokalnog građevinskog inspektora ili predstavnika građevinskog udruženja.

Call Now Button